Parking u Murteru

Murtela raspolaže sa 170 parking mjesta na javnim površinama, rapoređenim po zonama. Parking je moguće platiti pomoću automata postavljneih na parkiralištu i putem SMS-a na odgovarajući broj. Kontrolori parking redovito kontroliraju stanje na parkiralištu i dužni su svakom vozilu dati maksimalno 15 minuta besplatan parking. Povlaštene karte po zadanim kriterijima mogu se kupiti u prostorijama Murtele d.o.o.

Na plažama se naplaćuje posebno parking, te ovisno o plaži i uređenju se kreću cijene oko 30,00 kn. Na njima je uvijek zaposlenik koji Vam izdaje kartu.

Cjenik javnog parkinga Od 01.05.- 31.10. I. parking zona = 1 sat= 8,00kn = 1 dan = 40,00 kn II.parking zona = 1 sat = 5,00 kn = 1 dan = 40,00 kn III.parking zona = 1 sat = 3,00 kn = 1 dan = 40,00 kn IV. parking zona = 1 dan = 20,00 kn